Relasjoner er livets viktigste oppgave

Vi bærer alle på en historie som påvirker verdier, holdninger og livsvalg. For å lykkes med mennesker må vi ha kunnskap hvordan håndtere ulikheter.

BLOGG

Er du en raus leder?

Les ledernytt.no sin artikkel om raus ledelse

Foredrag og kurs

kontakt

Vi sees!

Følg med på sociale media

Ulike jobber

Barnet først – i FUS

Kvalitet på barnehagen er avgjørende for barns fremtid. I over tjue år har jeg selv jobbet som leder i både kommunale og private barnehager med ulike eiere. Gode, middels og dårlige.De fem siste årene har jeg vært tett på ulike barnehager som foredragsholder, konsulent og veileder. Barnehager med gamle og inngrodde mønstre, og barnhager mot […]

Universitetessykehuset i Stavanger

Gjennom hele året har jeg levert foredrag på ulike avdelinger på universitetssykehuset i Stavanger. Hvert eneste foredrag har solgt et nytt foredrag, og jeg har ennå flere på listen. Det kjennes godt at budskapet mitt om ulike typer mennesker, relasjoner, holdninger og kulturarbeid slår så godt an blant leger, sykepleiere, barnepleiere, verneombud, veiledere, fagutviklere, ledere […]

Stavanger kommune

Inspirasjonsdag for opplæringskontor og veiledere i Stavanger kommune💃MYE TanjaSTORT engasjement MANGE refleksjonerLITT provokasjonMYE latterNOE tårerMASSE ettertanke STOR takknemlighet fra MEG til et av årets beste publikum når vi etter 6 timer avsluttet med stående trampeklapp. Takk for tilliten