Siste nytt

Livsmestring. Nytt foredrag for barnehageansatte.

13 apr , 2018,
tanja
No Comments

I følge ny rammeplan skal barnehagen bidra til barns livsglede, livsmestring og følelsen av egenverd. Det er store ord.Hva betyr dette, og hvordan skape en felles forståelse for de ansattes arbeidsmåter?

Vi kan starte ved å utfordre egen praksisutøvelse.

Vi møter barn med forskjellige forutsetninger, perspektiver og erfaringer. Foreldre og kolleger med ulike personligheter, holdninger og verdier.

Ulikheter er styrke.

Ulikheter er glede.

Ulikheter er frustrasjon.

Med raushet og nysgjerrighet kan man maksimere mulighetene.

Fremtidens barnehager trenger ansatte med et bevisst forhold til egen rolle som proff i relasjoner med barn. Med blikk for barnets utvikling trenger vi et mannskap med engasjement, mot og lyst.

Bli med og sett fotavtrykk.