Siste nytt

Askøy kommune – planleggingsdag

27 nov , 2019,
tanja
No Comments

LIVSMESTRING
– for små og store

I følge Rammeplanen skal barnehagen bidra til barns livsglede, livsmestring og følelsen av egenverd. Dette er store ord. Hva betyr det i praksis, og hvordan skal vi skape en felles forståelse for hvordan de voksne i barnehagen skal jobbe med dette?

En god start er å utfordre vår egen praksisutøvelse. Vi møter barn med forskjellige forutsetninger, perspektiver og erfaringer. Vi møter også foreldre og kolleger med ulike personligheter, holdninger og verdier. Hvordan møter vi dem?

Ulikhet er styrke

Ulikhet er glede

Ulikhet er frustrasjon!

Med raushet og nysgjerrighet kan vi lære oss å se mulighetene i stedet for begrensningene. Fremtidens barnehager trenger ansatte med et bevisst forhold til sin egen profesjonelle rolle i relasjoner med barn. Med blikk for barnets utvikling trenger vi voksne med engasjement, mot og lyst. Åpent, «usminket» og med glimt i øyet får du bli med på en inspirerende reise som vil vekke både latter og tårer, og som garantert vil gi deg ny kunnskap og masse inspirasjon!