Siste nytt

En til en lederveiledning

25 okt , 2020,
tanja
No Comments

Hele uke 42 jobbet jeg “en til en” med “Mitt lederskap” sammen med ulike ledere.

En leders oppgaver er mange og store, og forventningene om å levere kvalitet bare øker. Tydelige og gode ledere  er første steg for å lykkes – men hvorfor skal dine medarbeidere følge deg?

Relasjonskompetanse, selvinnsikt, refleksjon og bevissthet rundt eget lederskap er en god plattform. Hvordan skal vi lede mennesker både i medgang, der alt føles lett og lekent, og i motgang, der irritasjon og ubehag kan være dominerende følelser?

Som leder er du rollemodell. Dine verdier og holdninger. Hva du gjør, ditt kroppsspråk og humør, og ikke minst hvilken innstilling du møter utfordinger med.

Hvert menneske bærer på en historie som gjør deg til DEG, og som påvirker dine verdier og dine valg.

Hva er din historie? (Opplevelser som har formet deg mennesker og som leder)

Hvorfor har jeg valgt å være leder?

Hva er mine viktigste verdier som leder?

Hva er mine mål?

Hvem er jeg som leder?/Hvordan fyller jeg lederrollen?

Hvordan oppfattes jeg utad?

Hva er styrken min?

Hva kan jeg bli bedre på? Hvordan?

Hva er min største utfordring akkurat nå?

Hva er planen videre i forhold til utfordringen? Trenger jeg hjelp,støtte, kunnskap i deler av dette arbeidet? Hva, hvordan?

Hva slags arbeidsoppgaver ligger i sekken min?

Hvordan prioriterer jeg de ulike oppgavene?

Hvordan bruker jeg tiden min?

Hvor mye tid bruker jeg på hvilke oppgaver?

Hvorfor bruker jeg tiden slik jeg gjør?

Er mine arbeidsoppgaver og min tidsbruk i samsvar med mine mål og verdier?