Siste nytt

2 nov , 2020,
tanja
No Comments

Jeg gremmes når jeg ser det oransje ansiktet i TV skjermen. De samvittighetsløse øynene og den komiske hentesveisen. Det er en pine når han former trutmunnen som en fisk, og med sine svake retoriske evner, og på sitt narsissistiske vis – serverer oss verbal ondskap.

Jeg kjenner på fortvilelse og oppgitthet over et katastrofalt presidentskap.

Jeg kan ikke politikken. Jeg er heller ikke interessert, fordi…

Trump er slem!

Blottet for menneskers grunnleggende behov som empati, kjærlighet og respekt. Likegyldighet til alle utenom seg selv.

Det verker å tenke på Trumps påvirkning på barn og ungdom.

Unger som blir behandlet med empati, vil mest sannsynlig i neste omgang behandle andre med empati.

Ondskap avler ondskap.

Verdens mektigste mann lærer verden å hate.

Når det gjelder USA valget, er jeg totalt styrt av følelser.

Det er alltid følelser i – og mellom mennesker, og spekteret er stort. Følelser kan være slitsomt og frustrerende, og det kan være givende og spennende. Det å kjenne egne følelsesreaksjoner er viktig for valgene vi tar. Å ta beslutninger på grunnlag av kun følelser, kan fort bli en fiasko.

Hos meg aktiveres gode følelser sammen med mennesker som både er intellektuell og emosjonell dyktig.

Folk med selvinnsikt og som gjennom livet er bevegelig i holdningene sine. Kloke mennesker som tør å skifte mening i takt med utvikling av kunnskap.

Medmennesker som er nysgjerrige og stiller spørsmål om tanker, følelser, ideer og motiver for å forstå bedre.

Kolleger som deler vilt med kunnskap, og som utfordrer meg med godhet – fordi de vil meg vel.

Familie og venner som jeg kan stole på, som gir meg friheten jeg trenger for å «puste», og som elsker meg betingelsesløst.

Jeg trigges og aktiveres av negative følelser av sneversynte mennesker som kun har klokkertro på sitt eget. Bastante meninger på kompliserte spørsmål. Sin egen verdensforståelse er det eneste riktige.

Jeg vemmes av velstående ektepar som viser stolt huset i Spania og hytten på fjellet, samtidig som de bruker sin nye pensjonisttilværelse på å dele sin fremmedfrykt på Facebook.

Jeg blir hjerteknust av voksne som møter utfordrende ungdom med kritikk og harde forventninger, når det de trenger er kjærlighet, varme og trygghet.

Jeg tåler ikke lenger misunnelige bekjente som setter meg i dårlig lys for å heve egen posisjon.

Jeg gidder ikke lenger bruke tid på gjerrige venner som i sosialt lag ødelegger stemning i sin egen fortapelse av selvinnsikt.

Jeg har sluttet å være nysgjerrig på «verdensmestere» og skrytepaver som aldri viser sårbarhet.

Jeg har mistet viljen til å like trangsynte folk som trenger å sette merkelapper på grupper av mennesker enten det gjelder seksuelle legninger, religion eller hudfarge.

Ikke fordi jeg er arrogant, men fordi jeg har nådd et punkt i livet hvor jeg ikke ønsker å kaste bort tid på noe som kjennes ukomfortabelt eller sårer meg. Jeg vil bruke tiden i gode relasjoner, der de glade følelsene aktiveres. Til og med forskning støtter opp om at det er et bra valg. Flere forskere viser til at det tydelige svaret på et langt og lykkelig liv er varme og gode relasjoner. En eldgammel visdom vi har lett for å glemme i vår moderne tid der vi jager sunnhet og helse med trening og grønne smoothier.

Utvikling uten oppgjør med egne fordommer vil neppe gi resultater. Den største av alle fordommer er å påstå at vi ikke har fordommer. Da er veien til selvinnsikt lang.

Selvinnsikt og empati er viktige egenskaper som bidrar til å mestre følelsesmessige reaksjoner og bidrar til å bygge relasjoner.

Vi handler på bakgrunn av egne holdninger og følelser, og kloke valg henger derfor sammen med både intellektuell og emosjonell dyktighet. Samfunnsforståelsen i lag med kunnskap om andres og egne følelser.

Selv har jeg kun masse kunnskap om få ting. Middels kunnskap om en del, og svært lite kunnskap om noe. Fordelen er at jeg vet det. Og jeg er sulten. Skrubbsulten på kontinuerlig læring. Jeg er også bevegelig. Det jeg mener i dag, er ikke sikkert jeg mener i morgen. Da kan jeg ha lært noe nytt som setter hele situasjonen i et nytt lys.

Det finnes aldri enkle løsninger på kompliserte spørsmål, og mennesket er en kompleks samling av følelser, karakterer, behov og trekk som drar oss i ulike retninger. Men vi har alle et valg om å bli bevisst eget reaksjonsmønstre og handlingsmønstre. Det kan få frem det beste i oss selv og andre.

Er du bevegelig i holdningene dine?

Tilbake til politikk.

Om jeg hadde gitt min stemme basert kun på følelser, ville jeg stemt på Trygve Slagsvold Vedum. Hver gang det runde ansiktet dukker opp på skjermen, venter jeg forventningsfull på at journalisten skal lokke frem den forbløffende latteren.

Da fylles jeg med pur glede!