Om RAUS LEDELSE

RAUS LEDELSE eies og drives av Tanja Bø Uggerud. Mobil: 91591676

RAUS LEDELSE leverer foredrag, kurs, veiledning og lederutvikling både til barnehager, næringsliv og andre offentlige instanser. Innholdet har en rød tråd på ulike typer mennesker, relasjoner og alles ansvar til å bidra til en god bedriftskultur.

Jeg jobber også med å kartlegge utfordringer og lede krevende konflikthåndteringsprosesser.

Jeg er kjent for å være et stort fyrverkeri på scenen, med sterk tilstedeværelse, høyt engasjement – krydret med litt befriende galskap!

I prosesser er jeg modig, engasjert og ambisiøs på organisasjonen og personlege vegne.

Mennesker trenger å bli sett og verdsatt, og veien til resultater går gjennom relasjonene vi skaper. Vi bærer alle på en historie som påvirker og former verdier og livsvalg, og holdningene våres ligger til grunn for våre handlinger. For å lykkes med mennesker må vi ha kunnskap hvordan håndterer ulikheter. Relasjoner er livets viktigste oppgave.

I lederrollen er jeg opptatt av at man kan både utfordre, stille krav, være tydelige og strategiske, men samtidig vise varme og omsorg. I foredrag deler jeg både suksesshistorier, men også fortellinger om motgang, nederlag og skam etter å ha mislyktes.

De fem siste årene har jeg holdt nærmere 300 foredrag innen ledelse, relasjoner, veiledning, inspirasjon, kulturarbeid, teamarbeid og nærvær.

Kunder næringsliv: Talerlisten, Finansforbundet, AkvaGroup, SR-finans, Alsaker fjordbruk, TK-heis, Nedremarka Eiendom, Prosjektil, Prima Jæren, Azets Insight, Tine, Frisørlauget, KE Automasjon, Telecomputing , Q-meiriene og Clas Ohlson.

Kunder Barnehagebransjen: FUS, Bro-Achehoug, Espira, Læringsverkstedet, NLM barnehager, Montessorribarnehager, Finnøy kommune, Byhaugen bhg, Kvala bhg, Utsyn bhg, Tysnes kommune, Tysvær kommune, Sandnes kommune, Stavanger kommune, Sola kommune, Klepp kommune, Time kommune, Hå kommune, Oslo kommune, Drammen kommune, Målselv kommune, Eidfjord kommune, Granvik kommune, Ulvik kommune, Voss kommune, Kvam kommune, Ullensvang kommune, Odda kommune, Sauherad kommune

Kunder andre offentlige instanser: Universitetssykehuset i Stavanger, St.OlavsHospital,Fagforbund, Utdanningsforbund, kvinnehelsegruppen, Bygdekvinnelaget, Grinder grendelag, Fylkesmannen i Aust og Vest Agder, Varhaug skule, Bryne skule,…