Foredrag og kurs

Tanja er kjent for å være et stort FYRVERKERI på scenen,

med sterk tilstedeværelse, høyt engasjement –

krydret med litt befriende galskap!”

 

ULIKHETER SOM STYRKE

Mennesker trenger å bli sett og verdsatt, og veien til resultater går gjennom relasjonene vi skaper. Vi bærer alle på en historie som påvirker og former verdier og livsvalg. Med raushet kan man maksimere trivsel og muligheter. Et godt arbeidsmiljø oppnås gjennom glede, mangfold og en god porsjon humor. Medarbeidere som har det bra på jobb – yter bedre! Men er det så lett da? Med innlevelse tar jeg dere med inn i “et arbeidsmiljø” fylt av et fargerikt spekter med mennesketyper, og ser på hvordan man i alle dager skal klare jobbe godt i lag som team Jeg leverer faget sammen med egneopplevde historier, og lover å berøre med latter, tårer og ettertanke.

 

RAUS LEDELSE

Lederoppgavene vokser, og forventningene om å levere kvalitet øker. Gode ledere er første steg til suksess. «You are the message», hvorfor skal dine medarbeidere følge deg?

Raushet i lag med kompetanse på relasjoner gir gevinst. Hvordan lede mennesker ulikt både i medgang der alt føles lett og vidunderlig, og i motgang med større og mindre ubehag. Sammen med faget deler jeg suksesshistorier om teamarbeid, menneskesyn og kulturarbeid, men også om nederlagene og skamfølelsen av å ikke strekke til. Åpent, «usminket» og med glimt i øyet.

ELEFANTEN I ROMMET

Et foredrag om nærvær.  Alle ser elefanten, men ingen tør å peke. Vår generøse velferdssystem blir heldigvis brukt mest til de som fortjener det, men dessverre også misbrukt av alt for mange. Det har utviklet seg aksept for fravær om man er sliten, har sovet dårlig eller kranglet med sjefen. En praksis der «alle» får sykemelding av legen hvis de selv mener at de trenger den. Et vanskelig tema å berøre i redsel for å såre noen. Men om vi ikke gjør noe med holdningene våre, vil vi alle en dag få det vanskeligere.

Det er på tide å synliggjøre holdningen vår til fravær!

Parallelt vil arbeid med kultur og relasjoner ha effekt på nærværstatestikken. En arbeidsplass med glede, trivsel og sterke relasjoner – gjør folk friskere.

 

Skråblikk fra høye hæler

Et inspirasjonsforedrag med glimt i øyet. Tanja gir et skråblikk på det hun kaller rikdommens utfordringer. Problemer som kommer som følge av velferd. Mennesker i verdens beste land som bekymrer seg for midjemål og nok planteproteiner i den grønne smoothien, og hiver seg på selvhjelpstrenden der vi stilles ansvarlig for egen lykke. Utallige budskap om å finne sitt beste jeg, gir masse slitne folk som aldri føler seg bra nok. Vi er bare på besøk på denne jorden – hva vil du bruke tiden din til?

 

LIVSMESTRING   (For barnehageansatte)

 


I følge ny rammeplan skal barnehagen bidra til barns livsglede, livsmestring og følelsen av egenverd. Det er store ord.Hva betyr dette, og hvordan skape en felles forståelse for de ansattes arbeidsmåter?

Vi kan starte ved å utfordre egen praksisutøvelse.

Vi møter barn med forskjellige forutsetninger, perspektiver og erfaringer. Foreldre og kolleger med ulike personligheter, holdninger og verdier.

Ulikheter er styrke.

Ulikheter er glede.

Ulikheter er frustrasjon.

Med raushet og nysgjerrighet kan man maksimere mulighetene.

Fremtidens barnehager trenger ansatte med et bevisst forhold til egen rolle som proff i relasjoner med barn. Med blikk for barnets utvikling trenger vi et mannskap med engasjement, mot og lyst.

Bli med og sett fotavtrykk.

 

 

 

 

 

BARNETS BESTE 

(Dette foredraget passer godt på foreldremøte)

Samarbeid mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. (Rammeplan for barnehagen 01.08.17)

I barnehagen møter vi barn med forskjellige forutsetninger, perspektiver og erfaringer. Foreldre og ansatte med ulike personligheter, holdninger og verdier.

Ulikheter er styrke.

Ulikheter er glede.

Ulikheter er frustrasjon.

Med RAUSHET kan samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skape det beste barnehagemiljøet.

 

 

 

 

HELT SJEF! (Dette foredraget kjøres sammen med Nina Nakling )

…eller halvt leder?

Å være leder i barnehagen er ikke som det en gang var. Barnehagene vokser og forventningene om å levere kvalitet øker. Oppgavene er mange og ulike. Det skal veiledes, utvikles og handles.

Samtidig har begreper som omsorg, varme, nærhet og relasjon sterkt fotfeste i sektoren. Er det mulig å kombinere disse med forventninger og krav?

Med entusiasme og raushet stiller Tanja og Nina klare krav til fremtidens barnehageledere. Det er tid for å være Helt sjef!

 

 

KAST “TANTE” UT AV BARNEHAGEN! (Dette foredraget kjøres sammen med Nina Nakling )

…..og gi plass for kjærlig profesjonalitet!

Det stilles stadig nye, flere og utvidede krav til barnehagen. Ny barnehagelov og rammeplan er rett rundt hjørnet, og kvalitetsbegrepet utfordres stadig. Midt i dette er det viktig at vi aldri beveger oss bort fra omsorg, nærhet og kjærlighet i barnehagen!

Samtidig må vi være modige nok til å stille krav om tydelig profesjonalitet. Vi må våge å utfordre personalets holdninger til barnehagens innhold, og egen praksisutøvelse.

Det er tid for å kaste «tante» ut av barnehagen og gi rom for kjærlig profesjonalitet!