Ledelse

LEDERTRENING PROGRAM tilpasses etter kundens ønsker.

Det kan være et kurs på 1-3 dager, eller et langvarig samarbeid

som inkluderer både foredrag, kursdager, gruppearbeid,

individuelle arbeidsoppgaver og/eller veiledninger.

Ulike tema:

 

Raus ledelse

Hvordan lede mine medarbeidere ulikt?

Fokus på relasjoner.

Hvordan bygge god kultur?

Hvordan bygge teamfølelse?

Hvordan tenne glød?

Når man ikke forstår hverandre, hva gjør man da?

Kommunikasjon

Å ha rett innstilling og gjennomføringskraft.

Mulig å bli glad i endringer?

Mot å se på seg selv.

Refleksjoner rundt “ansvar”.

Hvordan skape eierfølelse?

Rollemodell. You are the message.

Kontinuerlig verdiarbeid.

Motgang, konflikter og ubehag.