Ledelse

Lederprogram leverer jeg nå gjennom konsulentfirma KARABIN. Ta kontakt på: tanja.uggerud@karabin.no

Ledelse er å nå resultat gjennom medarbeidere. Gode ledere er modige rollemodeller som viser retning og utvikler gode team. En god leder har selvinnsikt, evne til refleksjon og kritisk tenkning. Man skal ha god dømmekraft og mot til å utfordre seg selv og gjeldende praksis.
En raus leder ser 24-timers-mennesket. Relasjoner er en leders viktigste oppgave. For å lykkes må leder være genuint opptatt av mennesker. En raus leder kan både være tydelig, strategisk og effektiv – samtidig som man viser omsorg og varme. På denne måten kan også vanskelige situasjoner håndteres på en verdig måte.

Lederutvikling program tilpasses etter kundens ønsker.
Det kan være kurs på 1-3 dager, eller et langvarig samarbeid
som inkluderer både foredrag, kursdager, gruppearbeid,
individuelle arbeidsoppgaver og/eller veiledninger.